writing objective statements

blog idea: อันนี้เอาไว้บันทึกไอเดียว่าจะเขียนบล็อกในหัวข้อเรื่องอะไรดี

to, in a way that, so that

สามวลีนี้เราถูกสอนมาตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบในการวางแนวคิดการเขียนวัตุประสงค์ของงาน คือจะทำอะไร (กริยา) ทำอย่างไร และเป้าหมายสุดท้ายคืออะไร

น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ เด็กๆ เวลาจะเขียน recommendation ขอทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง สั้นๆ ง่ายๆ แต่ให้ตรงประเด็น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s