กลยุทธ์

img_0012_strategyกลยุทธ์หรือ strategy ช่วยในการตัดสินใจ “เลือก”

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ทางเลือก”

หลังจากมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว
การกำหนด strategy เป็นขั้นตอนต่อไป ก่อนที่จะลงรายละเอียดไปสู่การวางแผน

กลยุทธ์เป็นการตัดสินใจเลือกว่า จะใช้วิธีทางไหน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

ถ้าเราอยู่กรุงเทพฯ แล้วการไปให้ถึงเชียงใหม่ เป็นเป้าหมาย กลยุทธ์คือการเลือกวิธีการเดินทาง

โดยทั่วไปแล้ว ทางเลือกมักจะมีมากกว่าหนึ่งทางเสมอ ถ้าเมื่อไหร่ที่ดูเหมือนมีทางเลือกเพียงทางเดียว ต้องลองมองย้อนกลับไปดูว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ ตั้งได้เหมาะสมแล้วหรือไม่

คำถามที่ผมชอบใช้ เพื่อวางกรอบในการกำหนดกลยุทธ์ได้แก่

  • Where to play?
  • How to win?

ถ้าสามารถตอบสองคำถามนี้ได้ชัดเจน ก็ถือได้ว่า มี strategy แล้ว (ส่วนจะเวิร์คหรือเปล่า นั่นอีกเรื่องหนึ่ง)

สิ่งที่ควรจะต้องมี ก่อนการกำหนดกลยุทธ์คือ

  • เป้าหมาย – ถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจน การกำหนดกลยุทธ์จะเป็นเรื่องยากมาก
  • หลักการ – ก่อนเริ่มทำการกำหนด strategy ควรต้องทบทวนเสียก่อนว่า หลักการหรือค่านิยมที่เรายึดมั่น คืออะไร อะไรเป็นหลักการสำคัญที่เรายึดถือ และอะไรบ้างที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามกลยุทธ์
Advertisements