Knowledge vs Skill

93235624_7c9abb513b สองคำนี้มีความแตกต่างกัน ในความหมายเผินๆ ฟังดูใกล้เคียงกันมาก ในภาษาไทยเราก็ใช้คล้องจองคู่กันไปบ่อยว่า “ความรู้ความสามารถ” แต่ลองทบทวนให้ดี สองอย่างนี้ เหมือนกันจริงๆ หรือ?

Knowledge หรือ ความรู่้ มีความหมายในแง่ของความรู้ในขั้นตอน กระบวนการ หลักการ เหตุและผล จะเรียกว่าความรู้ในเชิงทฤษฎี ก็คงจะได้

ในขณะที่ Skill ซึ่งอยากจะแปลว่า ทักษะ หรือความสามารถในการ “ลงมือปฏิบัติ” งานอย่างใดอย่างหนึ่ง การมีทักษะหรือมี skill จึงอาจจะเรียกง่ายๆ ได้ว่า “มีฝีมือ” นั่นเอง

ถ้าจะยกตัวอย่างการขับรถเป็นงานอย่างหนึ่ง ความรู้ คือรู้ทฤษฎีว่า จะขับรถต้องมีขั้นตอน 1-2-3-4 สตาร์ทรถ เหยียบเบรค เข้าเกียร์ ปล่อยเบรค เหยียบคันเร่ง ประคองพวงมาลัย ฯลฯ บรรยายกันยืดยาว นั่นคือมี “ความรู้” ว่าจะขับรถต้องทำอะไรบ้าง

แต่ลำพังเพียงแค่มี knowledge ว่าจะขับรถได้อย่างไร ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่า คนๆ นั้นจะสามารถ “ขับรถ” ได้จริงหรือไม่

ความสามารถในการ “ขับ” จริงๆ นั่นแหละคือทักษะ หรือ skill ซึ่งได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์เป็นสำคัญ

1357017106_0c3a1b0f97

การสร้างความรู้ ทำได้โดยการเรียน สุ จิ ปุ ลิ หรือฟัง คิด ถาม เขียน นี่คือกระบวนการเรียนรู้ ส่วนการสร้าง skill ทำได้โดยการลงมือปฏิบัติงานนั้นๆ โดยตรง

ทั้งความรู้และทักษะเป็นสิ่งจำเป็นทั้งคู่ หากต้องการประสบความสำเร็จในงานที่ทำ

ถ้าคุณมีแต่ความรู้ knowledge เพียงอย่างเดียว แต่ขาดทักษะ ขาดประสบการณ์ในการทำงาน ไม่เคยลงมือปฏิบัติเลย ความรู้มากมายที่คุณมี จะไม่ก่อประโยชน์ใดๆ เลย เข้าทำนอง ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ไม่ว่าจะเรียนและจดจำทฤษฎีการขับรถ ขับเครื่องบิน หรือ ว่ายน้ำ มากเพียงใด แต่ถ้าไม่ได้ลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง เจอสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าจริง ก็ไม่เกิดประโยชน์

ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณพัฒนาทักษะและประสบการณ์มาจากการ “ลงมือทำ” เพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าคุณจะทำงานตรงหน้าได้ก็ตาม แต่คุณจะไม่สามารถพลิกแพลง ต่อยอด พัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้ ถ้าไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม คุณจะทำได้แต่งานเดิมๆ ซ้ำๆ เท่านั้น หรือถึงจะพัฒนาไปได้ ก็ไปได้ด้วยอัตราที่เชื่องช้า เพราะเป็นการลองผิดลองถูกเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากเหตุผล หรือ ความรู้ในเชิงวิชาการใดๆ

ถ้าวันนี้คุณมีความรู้มากมายหลายเรื่อง แต่ไม่ได้เอาออกมาใช้จริง ก็ลองลงมือทำอะไรบางอย่างก่อนที่ความรู้เหล่านั้นจะขึ้นสนิม ไม่แน่ คุณอาจจะ “ค้นพบ” พรสวรรค์ หรือ ความชอบในทักษะบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้

และถ้าวันนี้ คุณสามารถทำอะไรบางอย่างได้อย่างเชี่ยวชาญชำนาญดีแล้ว เรียกว่าหลับตาทำก็ยังได้ ก็ลองใช้ความคิดพิจารณาขั้นตอนต่างๆ ที่ทำดู ทำไมต้องทำอย่างนี้ เพิ่มหรือลดขั้นตอนบางอย่างได้หรือไม่? ทำไม? คุณอาจค้นพบแนวทางใหม่ๆ ที่จะพัฒนาความรู้ และงานฝีมือของคุณก้าวไปอีกระดับก็เป็นได้

Advertisements