เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุกวัน

“To Live, To Love, To Learn, and To leave a legacy” — หนึ่ง quote ที่เราจำได้มาเกือบ 20 ปีแล้ว จากหนังสือ First Things First. มันแทบจะครอบคลุมทุกสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย

วันนี้อยากเขียนเรื่องนี้ เพราะเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ทุกวันจริงๆ ไม่ว่าจะเรื่องเทคนิคใหม่ๆ ข่าว ความเป็นไปของสังคมรอบตัว โดยเฉพาะคนใกล้ตัว รู้สึกว่า การได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ทำให้วันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันมีความหมาย

เปิดหู เปิดตา เปิดใจ วันนี้เราเรียนรู้อะไรใหม่บ้าง?

Advertisements